Kodex životního prostředí

toto je stránka pro jeho připomínkování
oficiální stránka zpracovatelů kodexu se nalézá na drese: www.kodexzp.cz


Základním cílem projektu "Kodex životního prostředí" je vypracování návrhu věcného záměru "Zákona o životním prostředí" (dále "Kodex"). Ten by měl podle představ zadavatelů a řešitelů projektu v budoucnosti nahradit (téměř) všechny v současné době existující (platné a účinné) tzv. "složkové" právní předpisy (resp. zákony), tvořící dnes obsah práva životního prostředí.

Smysl projektu a možné budoucí přínosy přijetí Kodexu zdůvodňují řešitelé mimo jiné tím, že české právo ochrany životního prostředí trpí (dlouhodobě v současné době) roztříštěností a nedostatečnou propojeností jednotlivých "složkových" předpisů (zákon o ochraně ovzduší, o vodách, o ochraně přírody a krajiny atd.), nepřehledností a také zastaralostí některých předpisů. Kodex by měl tyto nedostatky odstranit, nahradit současnou úpravu tam, kde praxe prokázala její nedostatečnost a přispět k  harmonizaci našeho práva s právem EU (více informací k  odůvodnění projektu i jeho dosavadním výstupům lze nalézt na www.kodexzp.cz).

Na připomínkování Kodexu se podílejí tyto organizace:
# Zelený kruh Lublaňská 18, 120 00, Praha 2, tel: 02-22 51 83 20, 02-22 51  71 43, fax: 02-22 51 83 19
# Ekologický právní servis
   Kostnická 1324, 390 01 Tábor, tel: 0361-25 66 62; fax: 0361-25 48 66
   Bratislavská 31, 602 00 Brno, tel: 05-45 57 52 29, 05-45 21 38 02 fax: 05-45 21 44 29
# Atelier pro životní prostředí Ve svahu 1, 147 00, Praha 4; tel: 02-414 329 72

různé podkladové materiály:
(uložené na stránkách kodexu)


výstupy řešitelů projektu:


dílčí oponentní posudky a závěrečná zpráva:

Burda_prip_6-02.rtf - připomínky Vladimíra Burdy k červnové verzi
PK_6-02.rtf - připomínky Petra Kužvarta k červnové verzi
PK_6-02-vytah.rtf - připomínky Petra Kužvarta k červnové verzi, výtah zpracovaný Pavlem Černým pro účely překladu do angličtiny
pripominky_EPS_6-02.rtf - připomínky EPS k červnové verzi

zaver_zprava_02-09.rtf - závěrečná zpráva

<*-----------------------------------------------------------------------------------*>
semináře ke kodexu:

21. 3. 2001 na Zeleném kruhu

zápis (13 kB)
30. 10. 2001 na Zeleném kruhu

podkladový materiál (45 kB); program (4 kB); zápis (24 kB)
DOTAZNÍK

dotazník (107 kB)


odpověď Vladimíra Burdy z 22.4.02 (162 kB)
odpověď Vladimíra Molka z 24.4.02 (144 kB)
odpověď Petra Pelcla z kvetna 02 (73 kB)
odpověď Michala Kousala z kvetna 02 (148 kB)

připomínky vypracované i na základě těchto odpovědí najdete u jednotlivých pracovních skupin
Vazeni pratele,

obracime se na Vas se zadosti o spolupraci na pripominkovani navrhu tzv. Kodexu zivotniho prostedi ze strany nevladnich organizaci.

V souboru vlevo (ke stazeni) naleznete dotaznik, jehoz vyplnenim muzete prispet nejen ke konecne podobe navrhu "Kodexu", ale take dat svym kolegum z jinych nevladnich organizaci mnoho zajimavych informaci, a tem z nich, kteri se venuji pripominkovani legislativnich navrhu, i cennych podnetu pro jejich praci. Proto vas prosime, abyste, pokud je to pro vas mozne, odpovedeli na otazky dotazniku (v rozsahu podle vlastni uvahy a casu) a odpovedi (vyplnene dotazniky) zaslali pokud mozno do 24. dubna na adresy
eps.brno@ecn.cz (Ekologicky pravni servis)
zuzana.drhova@ecn.cz (Zeleny kruh) a
pjj@email.cz (Pavel Cernohous z Atelieru pro ZP)

Dotaznik je rozdelen do peti casti. Ty odpovidaji peti tematum navrhu "Kodexu", ktere byly vybrany na podzim minuleho roku na seminari nevladnich organizaci. Jde o
 • "Prosazovani" v pravu zivotniho prostredi (prime zasahy k ochrane ZP, sankce),
 • Posuzovani vlivu na zivotni prostredi (EIA)
 • Integrovane povolovani (IPPC)
 • Ucast verejnosti
 • Environmentalni planovani

  Garanty jednotlivych jsou EPS a Atelier pro ZP, kteri pripravili dotaznik k jednotlivym tematum, jenz najdete v priloze.

  Vyplneni dotazniku bude odmeneno z prosterdku "subprojektu", zamereneho na pripominkovani navrhu Kodexu nevladnimi organizacemi. Zakladni odmena za vyplneni dotazniku bude 300 Kc, v pripade rozsahlejsich odpovedi na "otevrene" otazky (ty, kde se nic nezaskrtava -:)) bude odmena zvysena podle rozsahu prace a v souladu s tim, jak jsou ohodnocovany pisemne vystupy clenu pracovnich skupin "subprojektu".

  Vazeni pratele, vsem, kteri venuji cas a usili odpoved na jakoukoli cast dotazniku, predem uprimne dekujeme. Doufame, ze v pripade odazvy vetsiho mnozsti NGOs se shromazdene vysledky mohou stat dobrym podkladem, vyuzitelnym pri mnoha ruznych prilezitostech.

  Zuzana Drhova, Zeleny kruh
 • pracovní skupiny

  účast veřejnosti
  garantem je EPS
  Pavel Černý
  tel: 05-45 21 38 02
  fax: 05-45 21 44 29
  dalšími členy skupiny jsou:
  Vláďa Burda 069-62 33 970
  Petr Kužvart - AŽP
  ucast-1-dopis.rtf (25 kB)
  vypracoval: Pavel Černý
  rozeslal 22. 11. 2001
  vstupní materiál do diskuse a k vypracovávání připomínek v oblasti "účast veřejnosti"; prosím všechny, kteří se prací na této oblasti chtějí věnovat o připomínky ke vstupnímu textu
  EPS-ucast_verejnosti-1_dopis.rtf (25 kB)
  vypracoval: Vláďa Burda
  verze z 25. 11. 2001
  reakce na vstupní text Pavla Černého --- "zatím jsem hodil na papír pár myšlenek; nejsem právník, takze nevím, do jaké míry to bude pouzitelné; Doufám, že si z toho něco vezmeš (alespoň příklady obstrukcí)"
  verejnost_a_principy_02-05-17.rtf (23 kB)
  vypracoval: Pavel Černý
  verze z 25. 11. 2001
  připomínky ke Kodexu --- týkají se účasti veřejnosti a požadavku na vložení principu: "Spolupráce a účast veřejnosti na ochraně životního prostředí"
  posuzování vlivů
  garantem je EPS
  Víťa Dohnal
  tel: 0361-25 66 62
  fax: 0361-25 48 66
  dalšími členy skupiny jsou:
  Jiří Guth - MŽP
  sablona_EIA.rtf (32 kB)
  vypracoval:Víťa Dohnal
  verze z 30. 11. 2001
  Úvodní text, který v podstatě jen shrnuje, co bylo domluveno na semináři. Dolpnil jsem pár vlastních poznámek, ale není jich moc. Teď zejména prosím, aby se hlásili zájemci o spolupráci na této části.
  calla_dopln_eia.rtf (10 kB)
  vypracoval: V. Molek
  verze z ?
  doplnění dptazníku v části zabývající se EIA
  integrované povolování
  garantem je AŽP

  dalšími členy skupiny jsou:
  Ondřej Tošner - Děti země
  .rtf (24 kB)
  vypracoval: NN
  verze z 30. 11. 2001
  popis obsahu dokumentu ve dvou, třech větách
  prosazování
  garantem je AŽP
  Pavel Černohous
  tel: 02-414 329 72
  dalšími členy skupiny jsou:
  Vláďa Burda 069-62 33 970

  prosaz_02-05-21.rtf (24 kB)
  vypracoval: Pavel Černohous
  verze z 21. 5. 2002
  připomínky ke Kodexu --- obecně k prosazování, jedná se o stručnou analýzu názorů z odpovědí na dotazník
  environmentální plánování
  garantem je EPS
  Pavel Doucha
  tel: 0361-25 66 62
  fax: 0361-25 48 66
  dalšími členy skupiny jsou:
  Vláďa Burda 069-62 33 970
  Dan Rosecky (CPKP Jizni Cechy)
  planovani_uv_text.rtf (23 kB)
  vypracoval: Pavel Doucha
  verze z 3. 12. 2001
  vstupní text k pracovní skupině environmentalní plánování
  Uvítám jakékoliv náměty, připomínky a zejména projev zájmu o soustavnější práci v této pracovní skupině
  enviro-prispevek.rtf (22 kB)
  vypracoval: Vláďa Burda
  verze z 6. 12. 2001
  nějak jsem se k psaní dostal, tak píšu pár řádků k tématu. Nevím, do jaké míry je to nesmysl nebo přijatelné řešení, pustil jsem fantazii na špacír. Myslím, že i to je někdy třeba
  plany_povodi.rtf (39 kB)
  vypracoval: Vláďa Burda
  verze z 14. 1. 2002
  analýza, která je popisem současného stavu environmentálního plánování podle vodního zákona - plánu povodí
  planovani_Pad_02-05-14.rtf (36 kB)
  vypracoval: Pavel Doucha
  verze z 14. 5. 2002
  připomínky ke Kodexu --- ke kapitole plánovaní, toto jsou připomínky k verzi Kodexu z března 2001, v textu jsou vyznačeny nově provedené změny

  Chce-li někdo umístit nějaký soubor nebo vzkaz na tuto stránku anebo chce poslat připomínku k této stránce, ať mi napíše: pjj@email.cz, Pavel Černohous (pjj)
  Posíláte-li soubor na umístění, napište prosím ve dvou, třech větách jeho obsah, dále do které části stránky patří (třeba názvem pracovní skupiny) a datum (jinak označím, že se jedná o verzi ze dne, kdy mi tento soubor přijde).